fotka

"Gadžové nedávají holkám facku, když dostanou poprvé menstruaci?" Střet dvou kultur je vždy překvapivý. Většinou pro všechny zúčastněné. Proč romská holčička dostane facku, když začne poprvé menstruovat nikdo neví, je to prostě zvyk.

Když se střetnou dvě kultury, tak obvykle jedna převálcuje druhou. To je jedna z věcí, které nám vadí a které bychom rádi dělali jinak. S romskou kulturou se potkávám již více než 25 let a stále má pro mě nová překvapení. Dělím si je do čtyř kategorií: inspirující odlišnosti - např. velké rodinné oslavy, rodinná soudržnost, velká úcta k prarodičům - z toho si můžeme vzít příklad :-), neutrální odlišnosti - např. výzdoba bytu umělými květinami - mě to sice nic neříká, ale je to každého věc, nemilé odlišnosti - např. dcery mají obvykle od velmi nízkého věku hromadu povinností v domácnosti, zatímco synové nemusí dělat vůbec nic - to mě sice štve, ale v tomto a podobných případech se snažím pouze nabídnout jiné hodnoty a ohrožující odlišnosti - např. když v Rumunsku donutil otec ke svatbě 12 letou holčičku - v takových situacích se mi chce brečet, prát se a volat na celý svět: "Proč s tím nic neděláme?"

fotka fotka fotka fotka
fotka fotka fotka fotka

"Bude tam Koli? Bude tam Aleš?" To je často pro chlapce nejdůležitější informace při rozhodování, zda se nabízené akce účastnit nebo ne.

Pozitivní mužské vzory v naší společnosti obecně chybí a ve školství nebo při volnočasových aktivitách to platí dvojnásob. Je to pochopitelné, neboť uživit rodinu z platu učitele nebo jiného pracovníka s dětmi je velmi obtížné. O to víc jsme vděční Kolimu, že se našim chlapcům obětavě a nezištně věnuje v rámci sportovního kroužku. Naučí se tam mnohem víc než jen kopat do míče. Naučí se disciplíně, nutnosti dodržovat pravidla, naučí se, že když chci něčeho dosáhnout, tak mě to bude něco stát - čas, pot, úsilí...

fotka fotka fotka fotka
fotka fotka fotka fotka

"Bude o Vánocích klub?" Ptají se nás dychtivě naše děti a jsou velmi zklamané, když není. Prázdniny jsou fajn, ale to, že nejsou kroužky, je jejich velká nevýhoda.

Dětem píšeme docházku a samotné nás vždy překvapí, kolik jich za rok na naše akce přijde, kolik se jich účastní pravidelně a jak moc si toho z našich progamů zapamatují. První dva údaje najdete v našich výročních zprávách, o tom třetím částečně vypovídá to, že děti, které si k nám chodí dělat úkoly a doučovat se, se zpravidla zlepší ve škole.

fotka fotka fotka fotka
fotka fotka fotka fotka

"To je kráva?", divila se sedmiletá Verunka. Na kroužku Písmenka a barvy se učíme s předškolními a ranně školními dětmi od všeho trochu. Nesnažíme se navázat na znalosti, které by děti podle tabulek měly mít, ale pokládáme základy všeobecného přehledu. Po návštěvě Zoo si opakujeme, kolik metrů měřila žirafa, zpíváme si o zvířátkách písničky, hrajeme si s jejich modely...

Naše děti nejsou hloupé, ale nikdo se nenarodí se základními znalostmi a tak se nám stalo, když jsme Petra učili vyjmenovaná slova po b, že sice věděl, že ve slově kobyla se píše tvrdé y, ale myslel si, že kobyla je asi 3 cm vysoká - v učebnici totiž byl takhle velký obrázek. Když jsme mu vysvětlili, že kobyla je máma od koně, tak to pro něho bylo velké překvapení. Takovým situacím se snažíme kroužkem Písmenka a barvy předcházet.

fotka fotka fotka fotka
fotka fotka fotka fotka

"Lída a Zuzka chodí od září do normální školy a jde jim to!" V rámci našich klubů si k nám děti mohou přinést domácí úkoly. U mnohých došlo ke zlepšení ve škole a dokonce v letošním roce byly dvě třináctileté dívky na doporučení pedagogicko psychologické poradny přeřazeny z praktické školy do hlavního vzdělávacího proudu. V roce 2015 byla s námi Lída 23x a Zuzka dokonce 31x na nějaké akci, a to už je znát :-). Obě byly i na letním táboře.

Věříme, že to není jen výsledek doučování, ale hlavně celkové emoční stabilizace a upevnění hodnotového systému, k čemuž věříme dochází na našich akcích při pobytu v přírodě, při osobních rozhovorech s vedoucími, při sledování našich divadel...

fotka fotka fotka fotka
fotka fotka fotka fotka

"Dva motýlky sním!" Kdysi dávno bylo mé nejstarší dceři 5 let. Sčítání jí krásně šlo, ale princip odčítání nechápala. Zeptala jsem se jí tedy, kolik jí zbude z 5 bonbónů, když jí 3 sní mladší sourozenci. To věděla hned. Bonbónovou matematiku pak doslovně aplikovala na příklad z počtářské knížky pro malé děti, ve které měla odčítat motýlky.

Zkušenosti z domácí školy – učila jsem svých 5 dětí do 5. třídy doma – se velmi hodí při doučování našich milovaných romátek.

fotka fotka fotka fotka
fotka fotka fotka fotka

"Takhle to nevypadá!" Neodolala jsem a spontálně jsem využila své znalosti české klasiky, když Davídek v klubovně nakreslil geometrický obrazec. Davídek mi chvíli zkoušel vysvětlit, že chtěl namalovat kytičku, ale Matouš ho drknul a ejhle byl z toho geometrický obrazec. Přes tuto květinovou alternativu jsme se ale brzy přenesli a kluci trochu zahanbeně přiznali (je jim 7 a 8 let), že to ještě nikdy neviděli, takže neví, jak to vypadá.

Byl to docela hezký rozhovor. Pochválila jsem kluky, že to ještě nikdy neviděli a domluvili jsme se, že ve svém výtvarném projevu i životě zůstanou ještě nějakou dobu u kytiček :-).

fotka fotka fotka fotka
fotka fotka fotka fotka

Davídek se umí podepsat, Lucinka pozná žirafu, Kuba opravdu krásně zpívá, při hraní magnetických šipek René správně počítal, umíme už pravidla několika stolních her, Honzík se tak těšil na kroužek, že přišel o tři hodiny dříve... Prostě máme skvělé děti a máme z toho velkou radost!

fotka fotka fotka fotka
fotka fotka fotka fotka

Díky projektu Mládež v akci se nám podařilo získat a zrekonstruovat klubovnu pro doučování a jiné aktivity s romskými dětmi. Máme z ní velikou radost :-)! Na rekonstrukci se podílelo spoustu dobrovolníků - moc děkujeme, jste úžasní! Každý kdo se zapojí do jakékoliv povznášející činnosti, související s tímto projektem, si může požádat o Youth pass, kde mu potvrdíme získané dovednosti :-).

fotka fotka fotka fotka
fotka fotka fotka fotka

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.