fotka
fotka fotka fotka fotka
fotka

Jsme akční, tak máme rádi akce
fotka

Naši milí dobrovolníci, spolupracovníci, spolubojovníci...
fotka

V létě vyrážíme na tábory

Pomáháme dětem být dětmi, aby z nich vyrostly lepší dospělí! Blízký soused, z. s. se zaměřuje na inkluzi romských dětí ze sociálně vyloučených lokalit skrze volnočasové aktivity (podíleli jsme se na metodikách na toto téma). Chodíme za dětmi do ubytoven, do azylových domů, do ghet... Snažíme se zaměřit na konkrétní děti, které bereme do bazénu, do zoo, na výlety... V létě organizujeme pobyty těchto dětí na táborech. Máme vlastní tábory i spolupracujeme s organizacemi, které se věnují dětem majoritní populace. Tam se snažíme vždy poslat menší množství našich romských dětí (aby se "nadýchaly" táborové atmosféry a odnesly si pocit, že mohou být vítanou součástí naší společnosti). Snažíme se navázat vztah i s příbuznými našich dětí a sdílet s nimi své životní zkušenosti... Prostě jsme spolu a máme se rádi!

Stanovy Kontakt Sponzoři Spolupracujeme Videa Výroční zprávy
Sen č. 1:
Moje milovaná škola
Názory odborníků Klubovny Naše metodiky Naše diplomantky Sen č. 2:
Devatero řemesel
Bazar potřeb Hledáme příznivce

fotka

S Plzeňáky po Plzni
fotka

Chodíme do kostelů
fotka

Romský křesťanský sbor je náš kamarád :-)